Trường mầm non Thân Cửu Nghĩa được thành lập năm 2009 theo chuẩn II quốc gia