Địa chỉ: ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Hotline: 02733936984
 • Lê Thị Yến Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng thứ 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Lê Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Sư Phạm
 • Đinh Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sưu phạm mầm non Huế