Địa chỉ: ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Hotline: 02733936984
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Thân Cửu Nghĩa

ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
c0thancuunghiachauthanh.tiengiang@moet.edu.vn